Γραφείο:
1) Μητροπολίτου Ιωσήφ 17, Καλαμαριά,τηλ. 2311283455

2) Σουρωτή Θεσσαλονίκης, τηλ. 23960-24529
κιν. 6936007863
email: jkaitsis@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (Α.Μ. 127)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Καμία μίσθωση  ακινήτου δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί  από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012, εάν  το ακίνητο δεν συνοδεύεται από  ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστ/κό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)».

Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση  ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα  ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή  που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.


Συνεπώς από  τις 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν  νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη  ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται  ο αριθμός πρωτοκόλλου του  ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται  μαζί και αυτό για επίδειξη στη  Δ.Ο.Υ. 
Ποιοι εξαιρούνται 

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών-επαγγ/κών) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.

2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.