Γραφείο:
1) Μητροπολίτου Ιωσήφ 17, Καλαμαριά,τηλ. 2311283455

2) Σουρωτή Θεσσαλονίκης, τηλ. 23960-24529
κιν. 6936007863
email: jkaitsis@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (Α.Μ. 127)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τα 5 σημεία της Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων

1.
Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
2.
Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

1.
Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση κάθε εμπράγματου δικαιώματος;
Από 21.09.2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 23, παράγραφος 1).
Παράλληλα, ορίζονται (άρθρο 23, παράγραφος 2) κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών που εξαιρούνται αυτής της απαγόρευσης μεταβίβασης, μεταξύ των οποίων, αυτές οι οποίες ρυθμίζονται στο πλαίσιο του αναφερόμενου νόμου.
2.
Γιατί με αφορά ο παρών νόμος περί ρύθμισης αυθαιρέτων;

Διαδικασία υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων


 Mε την έκδοση των προβλεπόμενων από το ν.4014/2011 Υπουργικών Αποφάσεων θα οριστεί η λεπτομερής διαδικασία όπου και θα δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Ακολουθούν τα βασικά στάδια της διαδικασίας υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση.                
Ο πολίτης επισκέπτεται μηχανικό της επιλογής του που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός ενημερώνεται για το αυθαίρετο, κάνει αυτοψία και αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Επίσης       υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4014/2011

Εάν θέλετε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του δημοσιευμένου νομου πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : υποβολή αίτησης από 1/10/2011 εως 30/11/2011
1. ΑΙΤΗΣΗ  (αρθρο 24 παρ. 2α )
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - δικαιολογητικα - συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού
3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (άρθρο 24 παρ. 2γ) _ αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου , για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία :
                                             

                                              500  €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.
                                              500  €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.
                                            1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.
                                            1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ.      
                                                          και µέχρι 200 τ.µ.
                                            2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.
                                            4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.
                                            6.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ.
4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (άρθρο 24 παρ. 2δ)
 
 
       


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ , ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ , ΦΥΛΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (από 1/10/2011 εως 31/11/2011) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ,ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ κλπ (περιγράφονται αναλυικά στο άρθρο 24 παρ.2β) εως 4 μήνες μετά επίσης ηλεκτρονικά
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ : ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 7 : Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δηµοτικό διαµέρισµα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο Δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ : ΑΡΘΡΟ 24  ΠΑΡ. 8 :.
α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίµου µετά την καταβολή του παραβόλου είναι µικρότερο των

ΥΠΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ"

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες εγκρίσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ".
Το Γραφείο μας από την έναρξη του προγράμματος στάθηκε κοντά στους ενδιαφερόμενους τόσο για την ενημέρωσή τους όσο και για τις ενέργειες που απαιτούνταν για την ένταξη τους στο προγραμμα.
Μέχρι σήμερα δεκάδες συμπολίτες μας, που εμπιστεύθηκαν το Γραφείο μας, έχουν αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία τους μέσα από το πρόγραμμα και απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη αυτής της αναβάθμισης.
Για να ελέγξετε εάν η αίτηση σας για υπαγωγή στο πρόγραμμα έχει εγκριθεί πατήστε εδώ.